نام کاربری   تایید رمز عبور
نظر سنجی روزانه از رستوران (تعداد شرکت کنندگان:412 نفر)
کیفیت (پخت برنج / آبگوشت / حلیم بادمجان / بریان / ماکارونی) مناسب است
خیلی مخالفم (15 نظر)3.65%
3.7%
مخالفم (36 نظر)8.76%
8.8%
متوسط (73 نظر)17.76%
17.8%
موافقم (271 نظر)65.94%
65.9%
خیلی موافقم (16 نظر)3.89%
3.9%

تعداد نظرات:411

پخت (کباب، خورشت، مرغ، جوجه و ماهی و کوکو سبزی) از کیفیت مناسبی برخوردار می باشد.
خیلی مخالفم (28 نظر)6.81%
6.8%
مخالفم (57 نظر)13.87%
13.9%
متوسط (115 نظر)27.98%
28%
موافقم (195 نظر)47.45%
47.4%
خیلی موافقم (16 نظر)3.89%
3.9%

تعداد نظرات:411

میزان چربی غذا مناسب است.
خیلی مخالفم (22 نظر)5.35%
5.4%
مخالفم (52 نظر)12.65%
12.7%
متوسط (86 نظر)20.93%
20.9%
موافقم (241 نظر)58.64%
58.6%
خیلی موافقم (10 نظر)2.43%
2.4%

تعداد نظرات:411

میزان نمک و ادویه غذا مناسب است.
خیلی مخالفم (8 نظر)1.95%
1.9%
مخالفم (29 نظر)7.06%
7.1%
متوسط (69 نظر)16.79%
16.8%
موافقم (294 نظر)71.53%
71.5%
خیلی موافقم (11 نظر)2.68%
2.7%

تعداد نظرات:411

دورچین غذا از کیفیت مناسب برخوردار است.
خیلی مخالفم (14 نظر)3.41%
3.4%
مخالفم (57 نظر)13.87%
13.9%
متوسط (108 نظر)26.28%
26.3%
موافقم (228 نظر)55.47%
55.5%
خیلی موافقم (4 نظر).97%
1%

تعداد نظرات:411

غذای گرم( املت/خوراک لوبیا) از کیفیت مناسب برخوردار است.
خیلی مخالفم (27 نظر)6.57%
6.6%
مخالفم (31 نظر)7.54%
7.5%
متوسط (100 نظر)24.33%
24.3%
موافقم (249 نظر)60.58%
60.6%
خیلی موافقم (4 نظر).97%
1%

تعداد نظرات:411

غذاهای سرد(بشقاب سبزیجات/ نان و پنیر و خرما/ الویه) ازکیفیت مناسب برخوردار است.
خیلی مخالفم (31 نظر)7.54%
7.5%
مخالفم (14 نظر)3.41%
3.4%
متوسط (113 نظر)27.49%
27.5%
موافقم (248 نظر)60.34%
60.3%
خیلی موافقم (5 نظر)1.22%
1.2%

تعداد نظرات:411

غذای سرو شده از بهداشت کافی (عدم اشیا در غذاو ....) برخوردار است.
خیلی مخالفم (17 نظر)4.14%
4.1%
مخالفم (9 نظر)2.19%
2.2%
متوسط (23 نظر)5.6%
5.6%
موافقم (350 نظر)85.16%
85.2%
خیلی موافقم (12 نظر)2.92%
2.9%

تعداد نظرات:411

میوه ها و سبزیجات به طور مناسب پاک و شستشو شده است.
خیلی مخالفم (34 نظر)8.27%
8.3%
مخالفم (6 نظر)1.46%
1.5%
متوسط (160 نظر)38.93%
38.9%
موافقم (206 نظر)50.12%
50.1%
خیلی موافقم (5 نظر)1.22%
1.2%

تعداد نظرات:411

غذای سرو شده از کمیت مناسب برخوردار است (میزان برنج، میزان خورشت، میزان سالاد و دورچین).
خیلی مخالفم (5 نظر)1.22%
1.2%
مخالفم (17 نظر)4.14%
4.1%
متوسط (45 نظر)10.95%
10.9%
موافقم (329 نظر)80.05%
80%
خیلی موافقم (15 نظر)3.65%
3.7%

تعداد نظرات:411

محیط رستوران شامل(نظافت حین توزیع، نظافت میزها، ظروف و نظافت خود رستوران) مناسب است.
خیلی مخالفم (3 نظر).8%
.8%
مخالفم (21 نظر)5.6%
5.6%
متوسط (64 نظر)17.07%
17.1%
موافقم (282 نظر)75.2%
75.2%
خیلی موافقم (5 نظر)1.33%
1.3%

تعداد نظرات:375

سرویس روی هر میز شامل نمک، فلفل، آبلیمو، آب کامل می باشد.
خیلی مخالفم (12 نظر)3.2%
3.2%
مخالفم (52 نظر)13.87%
13.9%
متوسط (81 نظر)21.6%
21.6%
موافقم (225 نظر)60%
60%
خیلی موافقم (5 نظر)1.33%
1.3%

تعداد نظرات:375

پرسنل رستوران نکات بهداشتی نظیر لباس فرم مناسب و تمیز، استفاده از دستکش و بهداشت فردی، را رعایت می­کنند.
خیلی مخالفم (1 نظر).27%
.3%
مخالفم (5 نظر)1.33%
1.3%
متوسط (37 نظر)9.87%
9.9%
موافقم (326 نظر)86.93%
86.9%
خیلی موافقم (6 نظر)1.6%
1.6%

تعداد نظرات:375

پرسنل رستوران دارای رفتار مودبانه می­باشند
خیلی مخالفم (0 نظر)%
%
مخالفم (0 نظر)%
%
متوسط (46 نظر)12.27%
12.3%
موافقم (312 نظر)83.2%
83.2%
خیلی موافقم (17 نظر)4.53%
4.5%

تعداد نظرات:375