نام کاربری   تایید رمز عبور

کاربرگرامی خوش آمدید.

 این نظرسنجی به منظور پیشبرد اهداف و بهبود خدمات رسانی شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا می باشد. بدیهی است اطلاعات و مشخصات خواسته شده احتمالی از شما کاملا محرمانه بوده و هیچ گاه به صورت فردی مورد استفاده قرار نمی گیرد. همچنین نظرات شما تنها به صورت آمار، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لذا خواهشمند است با دقت تمام و بدون در نظر داشتن ملاحظات به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.

پیشاپیش از حس مسئولیت پذیری شما کمال تشکر را داریم.

لیست نظرسنجی های در حال برگزاری

 • نظرسنجی های فناوری اطلاعات
 • (مهلت شرکت در نظرسنجی 1397/10/08 الی 1398/10/08)
  مشاهده نتایج حجم نمونه: نامحدود فرم پر شده: 398
  (مهلت شرکت در نظرسنجی 1398/09/03 الی 1398/09/30)
  با سلام و احترام هدف از پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، مقایسه و نهایتاً اولویت بندی اهداف استراتژیک شرکت بر اساس ذهنیت، برنامه ها و ترجیحات مدیران رده بالا سازمان، توسط مدل AHP می باشد. نتایج حاصل از این پرسشنامه در جهت وزن دهی به اهداف و شاخص ها در کارت امتیاز متوازن شرکت بهره برداری خواهد شد.

  مدیریت استراتژی و فناوری اطلاعات
  واحد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

   با توجه به توضیحات زیر مقایسات بین هر دو زوج صورت می گیرد
  9A یعنی A کاملا مهم تر و یا کاملا مطلوبتر از B و 9B یعنی B کاملا مهم تر و یا کاملا مطلوبتر ازA
  7A یعنی اهمیت یا مطلوبیت Aخیلی قویتر از B و7B یعنی اهمیت یا مطلوبیتB خیلی قویتر از A
  5A یعنی اهمیت یا مطلوبیت Aقویتر از B و 5B یعنی اهمیت یا مطلوبیتB قویتر از A
  3A یعنی Aکمی ارجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوبتراز B و 3B یعنی B کمی ارجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوبتراز A
  1A و 1B یعنی ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسانA نسبت به B
  0 یعنی نظری ندارم و موارد زوج ترجیحات بین فواصل فوق می باشد.

  مشاهده نتایج حجم نمونه: نامحدود فرم پر شده: 8