نام کاربری   تایید رمز عبور

کاربرگرامی خوش آمدید.

 این نظرسنجی به منظور پیشبرد اهداف و بهبود خدمات رسانی شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا می باشد. بدیهی است اطلاعات و مشخصات خواسته شده احتمالی از شما کاملا محرمانه بوده و هیچ گاه به صورت فردی مورد استفاده قرار نمی گیرد. همچنین نظرات شما تنها به صورت آمار، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لذا خواهشمند است با دقت تمام و بدون در نظر داشتن ملاحظات به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.

پیشاپیش از حس مسئولیت پذیری شما کمال تشکر را داریم.

لیست نظرسنجی های در حال برگزاری

  • نظرسنجی های فناوری اطلاعات
  • (مهلت شرکت در نظرسنجی 1398/11/01 الی 1399/11/01)
    مشاهده نتایج حجم نمونه: نامحدود فرم پر شده: 505
    (مهلت شرکت در نظرسنجی 1399/05/11 الی 1399/05/22)
    با سلام این پرسشنامه مربوط به یک پژوهش دانشگاهی با عنوان "بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و ارائه راهکارهای مدیریت آن( به ویژه در شرایط کرونا و پسا کرونا)." می باشد. لطفا سوالات را مطالعه و به آن صادقانه پاسخ دهید تا از نتایج آن در بهبود شرایط سازمان بهره برداری نماییم. از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم .
    مشاهده نتایج حجم نمونه: نامحدود فرم پر شده: 155