لیست ارزیابی های در حال برگزاری

 • کاربرگ های فناوری اطلاعات
 • (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/05/05 الی 1400/12/29)

   

  با سلام

  در دنياي كسب و كار امروز، رضايت مشتريان يكي از اركان استواري هر سازمان موفق است به نحوي كه گسترش خدمات و ارائه آن بدون در نظر گرفتن اين اصل نه تنها مشكل بلكه غير ممكن است. در همین راستا شركت سپاهان مپنا همواره به دنبال ارائه خدمات بهتر به كارفرمايان و كسب رضايت مشتريان مي باشد. لذا خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود به پرسشهاي زیر، ما را در انجام اين امر مهم ياري دهيد.

  نکته:

  NA به معناي غير قابل كاربرد بودن پرسش مطرح شده مي باشد. درصورتيكه بعضي از حوزه ها، مرتبط با مسئول پاسخگويي نمي باشد، لطفا آن قسمت ها توسط مسئولين مربوطه تكميل گردد.

  مشاهده نتایج حجم نمونه: نامحدود فرم پر شده: 2